Haalt metaalafval in alle maten snel bij u op

Ferro & Non Ferro Metalen

Ferro / Non-Ferro

In de metaalhandel wordt onderscheid gemaakt tussen de ferrometalen en non-ferrometalen. IJzer en alle legeringen op basis van ijzer worden ferrometalen genoemd, en de overige metalen, zoals aluminium, goud en koper, worden non-ferrometalen genoemd.

Hoewel veel metalen een magnetisch gedrag vertonen worden er maar een paar direct aangetrokken door een magneet. Dit verschijnsel heet ferromagnetisme (“ferro” van ijzer). Het bekendste ferromagnetische metaal is ijzer, maar ook metalen als kobalt en nikkel vertonen deze eigenschap.

Toepassingen

Metalen hebben zeer veel toepassingen. Voor meer informatie, zie de artikelen over de afzonderlijke metalen. De nu volgende opsomming dient slechts om een indruk te geven van de veelzijdigheid van metalen. Metalen worden toegepast in:

  • constructies, machines en vervoermiddelen;
  • verpakkingsmateriaal zoals blik voor conserven, drank en verf;
  • elektrische verbindingen (koperdraad);
  • kwikbarometers en thermometers;
  • magneten;
  • pigmenten (lood, cadmium);
  • ballast in de kiel van schepen, of als contragewicht;
  • projectielen en slagwapens;
  • chemische katalysatoren;