Haalt metaalafval in alle maten snel bij u op

Computer Recycling

Wij verzorgen de inzameling en verwerking van ICT apparatuur. Computers en andere datadragers hebben fysieke informatie opgeslagen. Ook al lijken de gegevens gewist, er is nog altijd een schat aan informatie te vinden voor geoefende IT-deskundigen. De bits en bytes blijven fysiek op de mediadrager staan. Brantjes.com draagt zorg voor de vernietiging van uw computers en ICT apparatuur. Wij hebben hiervoor een speciale machine geïmporteerd die uniek is in de Nederlandse markt.

Wat valt er onder het ICT inzamelsysteem ?

De volgende categorieën producten vallen onder het ict-inzamelsysteem van het Besluit beheer wit- en bruingoed:

Categorie VIII: IT-apparatuur:

 • Desktop computer
 • Personal computer
 • Mainframe
 • Portable computer
 • Notebook
 • Calculator
 • Beeldscanner
 • Modem
 • Drive
 • Spelcomputer
 • Monitoren

Vertrouwen en recycling: zorgvuldigheid gegarandeerd

Het bijzondere van IT-apparatuur is dat deze vaak vertrouwelijke informatie bevat. Met de vernietiging van de computer binnen ons bedrijf staat de vertrouwelijkheid van de gegevens voor ons centraal. Alle apparatuur wordt dan ook gegarandeerd door ons vernietigd. De materialen worden daarna afgevoerd, waarbij wij streven naar zo veel mogelijk hergebruik als grondstof voor nieuwe producten.